24 orduko lanuztea egingo dute Guardianen, Autoglas-Glavistako 240 langileei elkartasuna adierazteko

 

Jone Gartzia Gerra 2023ko uzt. 17a, 18:38

 

24 orduko lanuztea egingo dute Guardianen, Autoglas-Glavistako 240 langileei elkartasuna adierazteko
Uztailaren 10ean berrekin zituzten Autoglas-Glavistako langileek mobilizazioak. / Aiaraldea.eus

Aste osoko mobilizazio egutegia kaleratu du Guardianeko enpresa batzordeak. Enpresaren jarrera ulergaitza dela uste dute eta negoziatu dezan exijitu diote, Autoglas-Glavistako 240 langileen postuak bermatzeko.

Negoziazio prozesuak langileentzako amaiera ona izango zuela zirudienean, Guardianek “azken orduko bira” eman zuen enpresaren bideragarritasunerako beharrezkoak diren lursailak saltzeari uko eginez, Autoglas-Glavista erosi nahi duen inbertsorearen arabera. Horren aurrean, Autoglas-Glavistako beharginek uztailaren 10ean berrartu zituzten mobilizazioak, eta aste honetan indartu egingo dituzte borroka eta elkartasun ekintzak.

240 lanpostu daude arriskuan eta enpresa batzordeak Guardiani egozten dio lantegiko haizetakoen dibisioa desagerrarazi nahi izatea. Horregatik, langileen egoeraren “lehen eta azken” erruduntzat jo dute multinazionala. Guardianeko enpresa batzordeak azaldu du ezin dela ulertu honek lursailak saltzeari uko egitea, prozesuan agertu diren arazo guztiak konpondu direnean erakunde publikoen esku-hartzearekin. Enpresa batzordeak jakinarazi duenez, labea berritzeko dirulaguntzak ere eskaini dizkiote Guardiani, eta honek “Laudioko fabrikaren bideragarritasuna bermatuko luke urte luzez”.

Hori dela eta, oharra kaleratu dute zuzendaritzari exijitzeko inplikatutako aldeekin irtenbidea negoziatzea eta Glavistaren bideragarritasuna ziurtatzea. Gainera, uste dute enpresaren ezezkoak deskonfiantza sortzen duela Guardianen inguruan eta horrek etorkizunean Laudioko lantokia ere kolokan jar dezakeela.

Elkartasuna eta borroka indartzeko astea

Hori dela eta, Laudioko Guardianeko langileek euren alea jarri nahi dute Autoglas-Glavistako kideen borrokan. Gaur bertan bi informazio asanblada orokor egin dituzte, 10:30ean eta 16:30ean. Autoglas-Glavistako langileek, euren aldetik, elkarreratzea egingo dute bihar, 12:00etatik 13:00etara.

Osteguna izango da borroka egun seinalatuena, Guardianeko langileek 24 orduko lanuztea egingo baitute. Horren baitan, elkarretaratzea egingo dute 12:00etatik 13:00etara Guardianeko atean eta arratsaldean, 19:00etan, manifestazioa deitu dute bertatik, Autoglas-Glavistako Enpresa Batzordearekin eta SOS Aiaraldearekin batera.

Azkenik, ostiralean, Autoglas-Glavistako beharginek elkarretaratzea egingo dute berriz fabrikako sarreran, ohiko orduan (12:00etatik 13:00etara).

PROCESO DE ELECCION CANDIDATURA

Desde ORAIN AMURRIO queremos informar que hemos realizado un proceso participativo en el que hemos hecho balance de nuestro trabajo durante toda la legislatura y valorado nuestra participación en las elecciones municipales del próximo 28 de Mayo.

(más…)

ARESKETAMENDI-GOIKOMENDI KUXUMENDI

ORAIN AMURRION biodibertsitatearen kontserbazioa, haren azterketa eta garatu beharreko ekintzak funtsezkoak dira, oro har, eta, bereziki, Amurrion. Aspalditik egiten ari diren arren, beharrezkoa da gure natur eta gizarte ondarea bultzatu eta zabaltzea. Halaber, hondatzen ari diren, erabiltzen ez diren edo erabilera mugatua duten ingurumen-azpiegitura batzuk ditugu.

Aresketamendiko energia berriztagarrien parkeak eta Goikomendi-Kuxkumendi parkeak ez dute bisita gidaturik eskaintzen eta nahiko hondatuta daude.

Izartzako ingurumen zentroa ez da inoiz ireki, nahiz eta hainbat elkartek erabiltzen duten espazioa den, baina erabileraren erregulazio berezirik gabe.

Horregatik guztiagatik, natur parke horiek suspertzeko eta parke natural horiek sustatu eta egokitzeko erabakiak hartu ahal izateko azterketa espezifikoa egitea proposatu genuen, behar-beharrezkoa bezain beharrezkoa duten erabilera emateko.

Horretarako, bai 2.022an bai 2023an, parke natural horiek suspertzeko diagnostikoeta proposamenegitea proposatu genuen aurrekontuen bidez.

Hilaren 15ean, lehen saioa izan dugu azterketa egiteko ardura duen taldearekin, bai Udalean lehen saioan dauden talde politikoekin, bai herriko elkarte eta taldeekin. Bigarren saio batean, hori guztia diagnostikoaren lehen fasea hasteko. Espero dugu eragile guztion artean hainbat ondorio eta ekintza lortuko ditugula, Amurriok gure ingurumen- eta gizarte-ondarean ahalmen berriak izan ditzan.

Amurrion, 2023ko martxoaren 15ean

Para ORAIN AMURRIO la conservación de la biodiversidad, su estudio y las acciones a desarrollar son un tema fundamental en general y en Amurrio en particular. Aunque se viene realizando acciones desde hace años, es necesario impulsar y divulgar nuestro patrimonio natural y social. Asi mismo, tenemos determinadas infraestructuras ambientales que se están deteriorando, o estan en desuso o con un uso limitado.

El parque de energías renovables de Aresketamendi, así como el parque de Goikomendi-Kuxkumendi ya no ofrecen visitas guiadas y están bastante deteriorados.

El centro ambiental de Izarza nunca ha llegado a inagurarse como tal, si bien es un espacio que viene utilizándose por diversas Asociaciones, pero sin una regulación específica de uso.

Por todo ello propusimos realizar un estudio específico para revitalizar dichos parques naturales y poder tomar decisiones que permitan el impulso y la adecuación de dichos parques naturales para darles una utilidad tan necesaria como imprescindible.

Con tal fin, tanto en el año 2.022 como en el año 2023 propusimos, a través de los Presupuestos, la realización de un estudio de diagnóstico y propuesta para revitalizar dichos parques naturales.

El día 15, hemos tenido una primera sesión con el equipo encargado de realizar el estudio, tanto con los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento en una primera sesión como con las Asociaciones y grupos del pueblo. En una segunda sesión, todo ello con el fin de iniciar la primera fase de diagnóstico. Esperamos que entre todos los agentes podamos obtener una serie de conclusiones y acciones con el objetivo de dotar a Amurrio de nuevas potencialidades en nuestro patrimonio ambiental y social.

En Amurrio a 15 de Marzo de 2023

Un servicio directo de autobús al hospital de Galdakao

Nuestro concejal de Orain Amurrio, Kepa González ha apoyado en el Pleno del Ayuntamiento, la moción que los pensionistas de Ayala están presentando en los Ayuntamientos de Aiaraldea para solicitar un servicio directo de autobús al hospital de Galdakao,centro de referencia para los vecinos de Llodio, Amurrio,Ayala y Okondo. En la actualidad se tarda casi dos horas de viajes en transporte público para llegar a él.

En la actualidad existen dos líneas de Bizkaibus: la línea que va a Orduña o la que va a Orozko. Las dos líneas supone pasar por muchos pueblos y barrios de Bizkaia, con lo que se tarda casi dos horas el viaje hasta el hospital. La moción solicita el compromiso de la Diputación para evitar el problema ya que esta situación provoca que se elija un medio propio de transporte, provocando un aumento del tráfico, un mayor riesgo de accidentes, las dificultades de aparcamiento, un coste económico añadido y un aumento de las emisiones de CO2 que provocan el cambio climático.

La solución sería la creación de una nueva línea que con salida en Orduña vaya directamente al hospital tras realizar paradas en Amurrio, Luiaondo y Llodio, lo que mejoraría mucho la calidad de vida de las personas usuarias del servicio hospitalario.

El pleno de Amurrio ha apoyado la moción con la única abstención del PSOE que pide a los Ayuntamientos de la comarca que inste a Diputación Foral de Araba que efectúe las gestiones pertinentes con el fin de conseguir este nuevo servicio.

PARTIKULARREK AMIANTOA KENTZEKO EMANDAKO LAGUNTZEI BURUZKO PRENTSA-OHARRA

NOTA DE PRENSA AYUDAS RETIRADA AMIANTO DE EDIFICACIONES DE PARTICULARES

Amiantodun fibrozementuzko eraikuntza-elementu asko daude Amurrioko mota guztietako eraikuntzetan. Denboraren poderioz, hondatu egiten dira, eta kalte handiak eragin ditzakete osasunean. Plaka eta estalki horiek enpresa homologatuak modu seguruan kentzeko prezioa jabeari ordainduko zaio. Hori dela eta, legez kanpoko isurketa eta isurketa arriskutsu gisa egin daiteke, eta hala ere gerta daiteke.

Egoera horiek saihesteko, 10.000 euroko aurrekontu-partida lortu genuen, eraikin, txabola eta abarretatik amiantoa kentzeko. partikularrenak. Uste dugu ekarpen ona dela 2023ko aurrekontuetan.

Administrazio-prozedura ahal den neurrian arintzeko eta laguntzak ahalik eta lasterren eskuratu ahal izateko, gaur ordenantza-proposamen bat erregistratu dugu. Proposamen horretan, amiantoa enpresa baimendu batek kentzeko kostu ekonomikoak ordaintzeko prozedura arautu zen, amiantoaren ordez beste material bat erabiltzea edo pertsonen osasunerako arriskutsuak izan daitezkeen eraikinetan amiantoa kentzea dakarten obrak egiten direnean udalerrian.

Gure proposamenak lan horiek egiteko kostuaren% 90eko laguntza aurreikusten du, jarduketagatik 1.000 euro gehienez.

Uste dugu laguntza horiekin pixkanaka eraikinetatik hain toxikoa den mineral bat kenduko dugula, legez eta arriskurik gabe.

Amurrion, 2023ko urtarrilaren 25ean

Existen muchos elementos constructivos de fibrocemento con amianto instalados en edificaciones de todo tipo en Amurrio que con el paso del tiempo se deterioran y pueden producir daños importantes en la salud. El precio para la retirada de dichas placas y cubiertas de forma segura por empresa homologada, le corresponde pagarlo a la persona propietaria. Esta circunstancia ha dado y puede seguir dando lugar a que se esa retirada se lleve a cabo como vertido ilegal y peligroso con el riesgo que esto supone.

Para evitar estas situaciones conseguimos una partida presupuestaria de 10.000 euros para ayudas a la retirada de amianto de edificios, cabañas, etc. de particulares. Pensamos que es una buena aportación a los presupuestos de 2023.

Para agilizar en lo posible el procedimiento administrativo y poder disponer de las ayudas lo antes posible, hoy hemos registrado una propuesta de Ordenanza que  regulé el procedimiento para sufragar los costes económicos de retirada de amianto por empresa autorizada cuando se realicen en el municipio obras que impliquen sustitución de amianto por otro material diferente o de la retirada de amianto en edificios que puedan suponer un riesgo para la salud de las personas.

Nuestra propuesta contempla una ayuda del 90% del coste de la ejecución de dichos trabajos con un límite de 1.000 euros por actuación.

Creemos que con estas ayudas podremos paulatinamente ir retirando un mineral tan tóxico de los edificios de una forma legal y sin riesgos.

En Amurrio a 25 de Enero de 2023

Redimensionar texto-+=