BERDINTASUN PLANAAURKEZTU DA. INGURAK./PRESENTADO EL V PLAN DE IGUALDAD. INGURAK.

BERDINTASUN PLANAAURKEZTU DA. INGURAK.

Joan den asteartean INGURAK izena hartu duen V. Berdintasun Plana aurkeztu zen jendaurrean. Udalean ordezkaritza duten talde politiko guztietako zinegotziek egiten dugu aurkezpen publikoa.

 

[expand title= «Irakurri Gehiago«]

INGURAK izena duen V. Berdintasun Planak eta haren logoak sinbolikoki adierazten dute pertsonak taldeka elkartzen direla, aingura gisa, pertsonen arteko lotura gisa, eskuak elkarri lotuta, kolore desberdinekin, aniztasuna islatzen duten eta kolektiboari indarra ematen dioten koloreekin, eta dena “GUK” eskulturarekin lotzen dela besarkada gisa.

Planak lau lan-ardatz ditu, eta herritarrak planaren garapenean inplikatu nahi ditu.

Hauek dira ardatzak: Gobernu Ona, emakumeen jabekuntza eta LGTBIQA+ kolektiboa, ekonomiaren eraldaketa eta gizarte-antolaketa, emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko eskubideak eta bizitzak eta LGTBIQA+ kolektiboa bermatzeko.

Beraz, 2022-2025 urteetarako Udalaren V. Berdintasun Plana berdintasunarekiko konpromiso sendoa eta Udala osatzen dugunon apustu estrategikoa da, baina herriko elkarteekin sozializatu eta parte hartu behar da, bereziki emakumeen elkarteekin eta herriko mugimendu feministarekin.

“Plan horrek baliagarria izan behar du patriarkatuari aurre egiteko eta diskriminazio-egoera hori gainditzeko, eragindako kaltea konpontzeko eta kultura demokratikoa sortzen laguntzeko, berdinekin eta indarkeria matxista mota ororen aurka erabat baztertuz”, adierazi du Kepa González zinegotziak.

[/expand]

PRESENTADO EL V PLAN DE IGUALDAD. INGURAK.

El pasado martes se presento públicamente el V Plan de Igualdad que ha tomado el nombre de INGURAK. La presentación pública la realizamos concejales de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

[expand title= «Leer Mas«]

El V Plan de Igualdad que lleva por nombre INGURAK y su logo representan simbólicamente que las personas de forma individual se unen colectivamente como ancla, como amarre entre las personas, las manos entrelazadas, con colores en diferente que reflejan la diversidad y dan fuerza al colectivo y todo enlaza con la escultura del “GUK” como un abrazo.

El Plan tiene 4 ejes de trabajo y pretende implicar a la ciudadanía en su desarrollo.

Los ejes son el Buen Gobierno, el empoderamiento de las mujeres y el colectivo LGTBIQA+, la transformación de las economías y la organización social para garantizar los derechos y vidas libres de violencia contra las mujeres y el colectivo LGTBIQA+.

Por lo tanto, el V Plan de Igualdad del Ayuntamiento para los años 2022-2025 es un firme compromiso con la igualdad y una apuesta estratégica de los que componemos el Ayuntamiento pero que debe ser socializada y participada con las Asociaciones del pueblo, especialmente de las Asociaciones de mujeres y el movimiento feminista del pueblo.

“Un Plan que debe ser útil para combatir el patriarcado y superar esta situación discriminatoria, ser capaz de reparar el daño ocasionado y contribuir a crear una cultura democrática, de iguales y de absoluto rechazo contra todo tipo de violencia machista”, declara .el concejal Kepa González.

[/expand]

CONDENA AGRESION HOMOFOBA/ERASO HOMOFOBOA GAITZESI DUTE

AMURRION GAZTE BATEK BART JASANDAKO GORROTO-DELITUA ARBUIATZEKO ETA GAITZESTEKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

Amurrioko Udaleko taldeok gure gaitzespen eta sumindurarik handiena adierazi nahi dugu gertuko udalerri bateko gazte batek Amurrion bart jasandako eraso homofoboarengatik.
Horrelako ekintzak duintasunaren eta integritate fisiko eta moralaren aurkako eraso larriak dira, eta, ondorioz, Giza Eskubideen urraketa larri eta onartezina dakarte. Sexu-askatasuna, gure gizartean de facto dagoen aniztasunaren adierazlea izateaz gain, funtsezkoa da giza eskubideen arloan aurrera egiteko.

Pertsona baten askatasuna horrela moztea guztiz onartezina da. Horrelako gorroto-delituek ez dute lekurik Amurrion.

Gogorarazi behar dugu beharrezkoa dela gizarteko arlo, erakunde eta herritar guztien aldetik gizartearen gaitz horren aurka batera borrokatzea, guztion erantzukizuna da, ahotsa altxatuz eta indarkeria edo/eta koakzio matxistaren edozein zantzu modu irmoan salatuz, salbuespenik gabe.

Gure gaitzespen irmoena erakutsi nahi dugu, eta baita gure elkartasuna ere erasoa jasan duen gazteari eta bere ingurukoei. Amurrioko Udalak bere eskura jartzen ditu bere udal-baliabide guztiak.

Eta azkenik, herritarrei dei egiten diegu gorroto-delitu horiek gaitzesteko bost minutuko kontzentrazioa egin dezaten Amurrioko plazan, biharko, 2021eko abuztuaren 14ko, 18:00etan.

 

Amurrion, 2021eko abuztuaren 13an

EAJ-PNV                                                                   EH Bildu

Orain Amurrio                                                           PSE-EE

_________________________________________________________

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE REPULSA Y CONDENA POR EL DELITO DE ODIO SUFRIDO POR UN JOVEN EN AMURRIO

 

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Amurrio condenamos y mostramos nuestro más rotundo rechazo e indignación por la agresión homófoba sufrida por un joven de un municipio cercano la pasada noche en Amurrio.

Este tipo de actos suponen un serio atentado contra la dignidad, y la integridad física y moral, y en consecuencia conllevan una grave e intolerable violación de los Derechos Humanos. La libertad sexual resulta fundamental para avanzar en materia de derechos humanos y no es más que el indicador de la diversidad que, de facto, existe en nuestra sociedad.

Coartar de este modo la libertad de una persona es absolutamente inadmisible. Este tipo de delitos de odio no tienen cabida en Amurrio.

Recordamos la responsabilidad y la necesidad de luchar de forma conjunta contra esta lacra social desde todas las instancias de la sociedad, instituciones y ciudadanía, alzando la voz y denunciando sin excepciones y de manera rotunda cualquier atisbo de violencia y/o coacción machista.

Mostramos de nuestra más rotunda condena y toda nuestra solidaridad con el joven agredido y su entorno. Desde el Ayuntamiento de Amurrio ponemos a su disposición todos los recursos municipales existentes.

Y por último, hacemos un llamamiento a la ciudadanía a concentrarse cinco minutos para manifestar su repulsa ante estos delitos de odio en la plaza de Amurrio a las 18:00 horas de mañana, 14 de agosto de 2021.

Amurrio, 13 de agosto de 2021

EAJ-PNV                                                                   EH Bildu

Orain Amurrio                                                           PSE-EE

 

COMPETENCIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN AMURRIO YA!!

En la Ley de Servicios Sociales 12/2008 se reconocía una serie de competencias a los Ayuntamientos y a los Servicios Sociales como un derecho subjetivo, que se perfeccionó y aprobó el 26 de de Diciembre de 2016.

Desde entonces se planteaba quién debía dar el servicio, cuáles y cuántos, quién y cómo financiar los mismos. Se aprobó que sería la Diputación quien seguiría gestionando los Servicios Sociales por un periodo transitorio de 24 meses. Pero desde entonces se ha venido prorrogando año tras año y en este último pleno de Enero se ha vuelto a prorrogar hasta Diciembre de 2021. Han pasado 5 años.

Todo esto demuestra la falta de previsión y financiación presupuestaria de la Diputación Foral de Araba gobernada por EAJ/PNV y PSOE/PSE. El tutelaje que quiere seguir ejerciendo la Diputación sobre estos recursos y competencias del ámbito municipal esconden la falta de reconocimiento de las capacidades y empoderamiento local y un modelo centralizado y privatizado en su mayor parte.

La experiencia en materia de Servicios Sociales gestionados desde el ámbito municipal en Amurrio es larga y sería natural asumir unos recursos tan imprescindibles como los Servicios Sociales. Desde ORAIN AMURRIO exigimos el cumplimiento de la competencia municipal con la financiación suficiente en medios humanos y económicos para gestionar los Servicios Sociales públicos y de proximidad que redundaría en una mejor atención de nuestros vecinos/as.


Gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean (2016ko abenduaren 26an hobetu eta onartu zen) Udalei eta Gizarte Zerbitzuei zenbait eskumen eskubide subjektibotzat aintzatetsi ziren.

Ordutik hona zerbitzua zeinek eman behar zuen, zeintzuk eta zenbat, zeinek eta nola finantzatu aztertzen ari zen. Azkenik, Gizarte Zerbitzuen kudeaketan, 24 hilabeteko aldi iragankorrean, Foru Aldundiak jarraituko zuela onartu zen, baina, harrezkeroztik, urtez urte luzatu egin da, eta, urtarrilean egindako azken osoko bilkuran, berriz ere, 2021eko abendura arte atzeratu da. Bost urte igaro dira.

Horrek guztiak EAJ/PNV-k eta PSOE/PSE-k gobernatzen duten Arabako Foru Aldundiaren aurreikuspen zein aurrekontu-finantzaketa falta agertzen du. Halaber, Foru Aldundiak udal-eremu diren baliabide eta eskumen horiek zuzentzen jarraitu nahi izateak, batetik, udalen ahalduntzea zein gaitasunen onarpenik eza, eta, bestetik, neurri handi batean, eredu zentralizatu eta pribatizatua ezkutatzen ditu.

Amurrion, udaletik kudeatutako Gizarte Zerbitzuetan dagoen esperientzia luzea da, eta hain ezinbestekoak diren Gizarte Zerbitzuak bere gain hartzea naturala litzateke. Beraz, ORAIN AMURRIOkook udal eskumena bete dadila eskatzen dugu, baita gure herritarrenganako arreta hobetuko luketen Gizarte Zerbitzu (zainketen politika, etxeko laguntza eta abar) publikoak eta hurbilak kudeatzeko behar diren giza zein ekonomia baliabide nahiko erabiltzea ere.

DECLARACION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE ORAIN AMURRIO, EH BILDU AMURRIO Y EAJ/PNV AMURRIO

ANTE EL JUICIO QUE TIENE QUE AFRONTAR ESTOS DÍAS EL VECINO DE AMURRIO GALDER BARBADO EN LA AUDIENCIA NACIONAL, LOS GRUPOS MUNICIPALES DE ORAIN AMURRIO, EH BILDU AMURRIO Y EAJ/PNV AMURRIO HACEMOS LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:

Ante el juicio que tiene que afrontar estos días el vecino de Amurrio Galder Barbado en la Audiencia Nacional los grupos municipales abajo firmantes:

1.-Muestran su preocupación por nuestro vecino Galder vistas las penas solicitadas por la fiscalía (8 años de cárcel y 7 años de libertad vigilada).

2.- Consideran que este tipo de actuaciones suponen un obstáculo en el proceso de normalización y dificultan la convivencia en nuestro país.

3.-Consideran que es fundamental la defensa de todos los derechos para toda la ciudadanía para construir un presente y un futuro en justicia y en paz.

En Amurrio a 20 de Enero de 2021


Galder Barbado Amurrioko bizilagunak egunotan Auzitegi Nazionalean izan behar duen epaiketaren aurrean, behean sinatzen duten udal taldeek:

1.-  Galder gure bizilagunarekiko kezka agertu nahi dute, fiskaltzak eskatutako zigorrak ikusita.

2.-  Horrelako jarduerak oztopo direla normalizazio-prozesuan eta gure herria bizikidetza oztopatzen dutela uste dute.

3.- Uste dute funtsezkoa dela eskubide guztien defentsa herritar guztientzat, justizian eta bakean oinarritutako oraina eta etorkizuna eraikitzeko

Amurrion, 2021eko urtarrilaren 20an

Orain Amurrio                   EAJ/PNV Amurrio                    EH Bildu Amurrio

CAMBIO EN LA ALCALDIA

El Ayuntamiento de Amurrio en el Pleno Extraordinario celebrado el jueves nombro a Txerra Molinuevo como nuevo alcalde con ocho votos a favor de EAJ-PNV y uno del PSE. Por su parte, EH Bildu presentó a su propio candidato que contó con 7 votos a favor, y Orain Amurrio apoyó a nuestro candidato, Kepa González.

Este nombramiento se debe a que la alcaldesa elegida en las elecciones municipales de 2019 para esta legislatura, Josune Irabien, renunció a su cargo al ser nombrada directora de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos del Gobierno Vasco.

En su intervención, Kepa González, además de felicitar al nuevo alcalde, argumentó su voto por la gran diferencia del proyecto político del candidato presentado por EAJ/PNV con el proyecto de ORAIN AMURRIO.

Como es públicamente conocido, nos diferenciamos de la gestión municipal que hace el equipo de Gobierno en materias como la transparencia y la participación, la política presupuestaria, la remunicipalización de los servicios públicos, la dejadez de competencias municipales a la Diputación de Araba, la realización de algunas obras como las del campo de futbol del “Refor” (cuando hay otras necesidades) o la carretera de Saratxo por su impacto ecológico y económico, la subida lineal del I.B.I., la insuficientes ayudas para la reactivación económica del pueblo, la escasa acción por un Amurrio sostenible, y tantas otras.

No obstante, le expuso al alcalde entrante que tenía una gran oportunidad de virar a una gestión más tranparente y participativa con los grupos municipales, por ejemplo en las mesas recién creadas sobre la revisión de las ordenanzas y tasas municipales y el próximo presupuesto donde se tengan en cuenta las aportaciones que estamos haciendo para una política económica más expansiva que no deje a nadie atrás. Ofreció la participación y el trabajo de nuestro grupo municipal en ese cambio de gestión municipal que el municipio y sus gentes necesitan.


Ezohiko Udal Osoko Bilkura berezia  egin zuten atzo Amurrion. Alkate eta zinegotzi izateari utzi zion Josune Irabienek, bi kargu horietan ia hamarkada batez egon ostean. Modu horretan, Txerra Molinuevok hartu zuen lekukoa gobernuburu berri gisa.

Eusko Jaurlaritzako Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendari izango da Josune Irabien. Horregatik utzi behar izan du Amurrion ordezkari izateari, bi karguak bateraezinak direlako. Orain Amurriok gure hautagaien alde bozkatu genuen.

Abierto el plazo para la solicitud de ayudas directas destinadas a PYMES y personas autónomas./Ireki da empresa txikiei eta ertainei eta autonomoei zuzendutako laguntza zuzenak eskatzeko epea.

CONVOCATORIA(Bajar pdf)

La presentación de las solicitudes se puede realizar desde hoy y hasta el 30 de septiembre en el Servicio de Atención Ciudadana del Consistorio situado en la planta baja. Las personas interesadas deberán presentar la siguiente

 • Impreso de solicitud y declaración jurada.(Bajar pdf)
 • Fotocopia del Documento nacional de identidad, número de identificación de extranjero o pasaporte en vigor del solicitante en el caso de personas físicas. En el caso de sociedades civiles y comunidades de bienes, copia de los estatutos y del número de identificación fiscal. En caso de personas jurídicas, número de identificación fiscal y escrituras de constitución de la empresa.
 • Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas.
 • Informe de trabajadores en alta emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social para acreditar el número de personas trabajadoras.
 • Certificado actualizado de que estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.
 • Certificado actualizado de estar al corriente de pagos con la Hacienda Foral.
 • Alta de terceras personas, debidamente sellada y firmada, así como conformada por la entidad financiera. (Bajar pdf)

Esta línea de ayuda directa está dirigida a apoyar a las pymes y personas autónomas que desarrollan o estaban desarrollando una actividad económica en el municipio y han visto disminuidos sus ingresos a consecuencia de la pandemia ocasionada por la Covid-19. Dependiendo de la actividad empresarial desarrollada, la cuantía máxima de la ayuda oscilará entre los 300 euros y los 500 euros.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas quienes cumplan los siguientes requisitos:

 • Realizar una actividad económica en el municipio de Amurrio en la actualidad o en el momento de la declaración del estado de alarma y que estén dadas de alta en el IAE (o estuvieran a 14 de marzo de2020) en alguno de los siguientes epígrafes:

– Sección 1 (Epígrafes de IAE para actividades empresariales): División 4 (Otras industrias manufactureras), División 5 (Construcción), División 6 (Comercio, Restaurantes y Hospedaje, Reparaciones), División 7 (Transporte y comunicaciones), División 8 (Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres) y 9 (otros servicios).

– Sección 2 (Epígrafes de IAE para actividades profesionales.

– Sección 3 (Epígrafes de IAE para actividades artísticas).

 • En el caso de personas físicas estar empadronadas o disponer de un establecimiento afecto a la actividad económica en el municipio. En el caso de las personas jurídicas su domicilio social deberá estar en Amurrio.
 • La plantilla no supere las 5 personas empleadas, incluida la persona titular de la actividad.
 • No estar vinculada o participada en más de un 25 por ciento por empresas que no reúnan alguno de los requisitos anteriormente expuestos.
 • Encontrarse al corriente de las obligaciones frente a las diferentes administraciones públicas con las que tengan exigencias de carácter tributario, así como al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
 • No tener ningún contrato en vigor con el Ayuntamiento de Amurrio ni con ninguno de sus entes dependientes.

/DEIALDIA (Jaitsi pdf)

Eskabideak gaurtik irailaren 30era aurkeztu ahal izango dira, Udaletxeko beheko solairuan dagoen Herritarren Arretarako Zerbitzuan. Interesatuta daudenek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

 • Eskabide inprimakia eta zinpeko adierazpena. (Jaitsi pdf)
 • Eskatzailearen Nortasun agiri nazionalaren, atzerritarraren identifikazio zenbakiaren edo pasaportearen fotokopia, pertsona fisikoen kasuan. Sozietate zibilen eta ondasun-erkidegoen kasuan, estatutuen eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren kopia. Pertsona juridikoen kasuan, identifikazio fiskaleko zenbakia eta enpresaren eratze-eskriturak.
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan izandako alten eta bajen ziurtagiria.
 • Altan dauden langileei buruzko txostena, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandakoa, langile kopurua egiaztatzeko.
 • Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean daudela egiaztatzen duen ziurtagiri eguneratua.
 • Foru Ogasunarekin ordainketak egunean daudela egiaztatzen duen ziurtagiri eguneratua.
 • Hirugarren pertsonen alta, behar bezala zigilatuta eta sinatuta, eta finantza-erakundeak osatuta. (Jaitsi pdf)

Zuzeneko laguntza-lerro hori, udalerrian jarduera ekonomiko bat gauzatzen ari diren edo ari ziren eta Covid-19ak eragindako pandemiaren ondorioz diru-sarrerak murriztuta ikusi dituzten enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei laguntzera dago bideratuta. Gauzatutako enpresa-jardueraren arabera, laguntzaren gehieneko zenbatekoa 300 euro eta 500 euro artekoa izango da.

Baldintza hauek betetzen dituztenek jaso ahal izango dituzte laguntzak:

 • Amurrioko udalerrian jarduera ekonomiko bat gauzatzea, gaur egun edo alarma-egoera adierazi zen unean, eta Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta emanda egotea (edo 2020ko martxoaren 14an hala egotea), epigrafe hauetakoren batean:

– 1. sekzioa (enpresa jardueretarako JEZeko epigrafeak): 4. atala (Beste manufaktura-industria batzuk), 5. atala (Eraikuntza), 6. atala (Merkataritza, jatetxeak eta ospitaleak, konponketak), 7. atala (Garraioa eta komunikazioak), 8. atala (Finantza erakundeak, aseguruak, enpresei emandako zerbitzuak eta alokairuak) eta 9. atala (Beste zerbitzu batzuk).

– 2. sekzioa (Jarduera profesionaletarako JEZeko epigrafeak)

– 3. sekzioa (Jarduera artistikoetarako JEZeko epigrafeak).

 • Pertsona fisikoen kasuan, udalerrian erroldatuta egotea edo jarduera ekonomikoari lotutako establezimenduren bat izatea. Pertsona juridikoen kasuan, haien egoitza sozialak Amurrion egon beharko du.
 • Lantaldea ez da 5 langiletik gorakoa izango, jardueraren titularra barne.
 • Adierazitako baldintzaren bat betetzen ez duten enpresen ehuneko 25etik gorako lotura edo partaidetza ez izatea.
 • Zerga-arloko eskakizunak dituzten herri-administrazioekiko betebeharrak egunean izatea, eta baita Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ere.
 • Amurrioko Udalarekin edo haren mendeko ezein erakunderekin inolako kontraturik indarrean ez izatea.
Redimensionar texto-+=