ORAIN AMURRION biodibertsitatearen kontserbazioa, haren azterketa eta garatu beharreko ekintzak funtsezkoak dira, oro har, eta, bereziki, Amurrion. Aspalditik egiten ari diren arren, beharrezkoa da gure natur eta gizarte ondarea bultzatu eta zabaltzea. Halaber, hondatzen ari diren, erabiltzen ez diren edo erabilera mugatua duten ingurumen-azpiegitura batzuk ditugu.

Aresketamendiko energia berriztagarrien parkeak eta Goikomendi-Kuxkumendi parkeak ez dute bisita gidaturik eskaintzen eta nahiko hondatuta daude.

Izartzako ingurumen zentroa ez da inoiz ireki, nahiz eta hainbat elkartek erabiltzen duten espazioa den, baina erabileraren erregulazio berezirik gabe.

Horregatik guztiagatik, natur parke horiek suspertzeko eta parke natural horiek sustatu eta egokitzeko erabakiak hartu ahal izateko azterketa espezifikoa egitea proposatu genuen, behar-beharrezkoa bezain beharrezkoa duten erabilera emateko.

Horretarako, bai 2.022an bai 2023an, parke natural horiek suspertzeko diagnostikoeta proposamenegitea proposatu genuen aurrekontuen bidez.

Hilaren 15ean, lehen saioa izan dugu azterketa egiteko ardura duen taldearekin, bai Udalean lehen saioan dauden talde politikoekin, bai herriko elkarte eta taldeekin. Bigarren saio batean, hori guztia diagnostikoaren lehen fasea hasteko. Espero dugu eragile guztion artean hainbat ondorio eta ekintza lortuko ditugula, Amurriok gure ingurumen- eta gizarte-ondarean ahalmen berriak izan ditzan.

Amurrion, 2023ko martxoaren 15ean

Para ORAIN AMURRIO la conservación de la biodiversidad, su estudio y las acciones a desarrollar son un tema fundamental en general y en Amurrio en particular. Aunque se viene realizando acciones desde hace años, es necesario impulsar y divulgar nuestro patrimonio natural y social. Asi mismo, tenemos determinadas infraestructuras ambientales que se están deteriorando, o estan en desuso o con un uso limitado.

El parque de energías renovables de Aresketamendi, así como el parque de Goikomendi-Kuxkumendi ya no ofrecen visitas guiadas y están bastante deteriorados.

El centro ambiental de Izarza nunca ha llegado a inagurarse como tal, si bien es un espacio que viene utilizándose por diversas Asociaciones, pero sin una regulación específica de uso.

Por todo ello propusimos realizar un estudio específico para revitalizar dichos parques naturales y poder tomar decisiones que permitan el impulso y la adecuación de dichos parques naturales para darles una utilidad tan necesaria como imprescindible.

Con tal fin, tanto en el año 2.022 como en el año 2023 propusimos, a través de los Presupuestos, la realización de un estudio de diagnóstico y propuesta para revitalizar dichos parques naturales.

El día 15, hemos tenido una primera sesión con el equipo encargado de realizar el estudio, tanto con los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento en una primera sesión como con las Asociaciones y grupos del pueblo. En una segunda sesión, todo ello con el fin de iniciar la primera fase de diagnóstico. Esperamos que entre todos los agentes podamos obtener una serie de conclusiones y acciones con el objetivo de dotar a Amurrio de nuevas potencialidades en nuestro patrimonio ambiental y social.

En Amurrio a 15 de Marzo de 2023

Redimensionar texto-+=
Compartir esto