Saratxoko prentsa oharra

Nuevas afecciones empeoran todavía más el proyecto de construcción de la variante de Saratxo como hemos comprobado junto a miembros de la Junta Administrativa de Saratxo y Saratxo Bizirik.A los problemas que ya denunciados anteriormente, se han añadido y  profundizado otros como el aumento de la superficie expropiada ya que en ciertas zonas no les entraba la carretera que tenían proyectada.

Han inutilizado parte del aparcamiento del restaurante Dani Berria y la propietaria declaraba su frustración por esta situación “lo que han hecho no tiene ningún sentido porque hay terreno suficiente para ser compatible el aparcamiento con la carretera. Me pregunto para que sirve el premio mujer emprendedora de 2015 del Ayuntamiento de Amurrio cuando luego se toman decisiones con un claro perjucio para la viabilidad del negocio. Para que sirve las declaraciones de las instituciones de apostar por Aiaraldea sí luego no se nos tiene en cuenta”.

Otro foco importante de malestar y denuncia es la obra que afecta al caserio “Los Mesones”. Caserio que esta catalogado, y que debe mantenerse el entorno suficiente que permita su puesta en valor y la preservación de su carácter rural tal y como nos notifica el Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Alava.  Las obras planteadas como tirar el muro de limitación con la carretera, meter la acera casi hasta la cocina y tirar los nogales plantados hace 60 años entendemos que no mantienen dichas condiciones. También incluye un aumento de altura de la carretera que hace que el caserio “Los Mesones” como el de Ibarrola que se encuentra enfrente, queden por debajo del firme de la carretera.

Lurdes Etxeguren. Presidenta de la Junta de Administrativa de Saratxo comenta como “no nos hacen demasiado caso o ninguno a las indicaciones de vecinos y vecinas o la Junta, que son las que conocemos mejor el terreno y las afecciones al territorio y a los vecinois/as.”. “Era una salvajada en el papel, pero la realidad de la construcción supera a los  planos iniciales”.

Hemos presentado una iniciativa al Equipo de Gobierno del EAJ/PNV para que exiga al Departamento de Carreteras de la Diputación Foral  de Alava, que tengan en cuenta a la Junta Administrativa de Saratxo y las/os vecinos de Saratxo para buscar alternativas y que las afecciones sean las menores posibles. El caserio “Los Mesones” esta protegido a nivel municipal por lo que las intervenciones que se realicen en él corresponde al Ayuntamiento el control de las obras y el cumplimiento de la normativa.

Cuando desde las instituciones se mandan mensajes sobre la sostenibilidad ambiental, la transición energética, las personas en el centro y no dejar a nadie atras, están demostrando que son declaraciones que no se corresponden ni de lejos con la realidad.

Desde ORAIN AMURRIO siempre hemos criticado el diseño para la construcción de la variante a su paso por Saratxo elaborado por la Diputación Foral de Alava, al  considerarla una obra, aunque necesaria desde el punto de vista de la seguridad vial, por su gran impacto de ocupación de suelo  y gran coste económico para la ciudadania alavesa suponiendo además una gran crisis social en Saratxo.

Presentamos en el Ayuntamiento diversas mociones instando a la Diputación Foral de Alava a la mejora del trazado de la A-625 dada la  histórica demanda de seguridad vial tras la alta siniestralidad que se daba en la misma pero exigiendo que se hiciese con unos criterios que minimizasen el impacto de ocupación del suelo, preservando la sostenibilidad medioambiental y posibiltitando una menor inversión económica. Pa ello solicitabamos que se contemplasen una mejora de la seguridad vial, con un menor impacto económico, ambiental y social, tal y como proponia el proyecto elaborado por la empresa ISVIAL a petición del entonces Grupo Juntero Orain Araba y que contó con nuestra participación desde su gestación.

Compartimos plenamente su critica y su sentimiento de fustración, fundamentalmente por que hecho de que había una alternativa más sostenible (de los 78.651 m² proyectados a los que añadir las nuevas ampliaciones, a los 26.951 m² del proyecto alternativo) y por lo tanto con un impacto económico mucho menor, recursos que se deberian haber destinado a otras necesidades sanitarias, sociales y económicas siempre tan necesarias.

En Amurrio a 26 de Agosto de 2021

Saratxoko obraren azken ekintzek are gehiago okertzen dute «Saratxoko saihesbidea» eraikitzeko proiektua, Saratxo Bizirik eta Saratxoko Administrazio Batzordeko kideekin batera egiaztatu dugunez.

Aurretik salatutako arazoei beste arazo batzuk gehitu eta sakondu zaizkie, hala nola desjabetutako azalera handitzea; izan ere, eremu batzuetan «ez zitzaien sartzen proiektatuta zuten errepidea».

Dani Berria jatetxeko aparkalekuaren zati bat bertan behera utzi dute, eta jabeak egoera honengatik frustrazioa adierazi du: «Egin dutenak ez du zentzurik, aparkalekua eta errepidea bateragarriak izateko nahikoa lur dagoelako. Nire buruari galdetzen diot ea zertarako balio duen Amurrioko Udalak 2015ean emandako emakume ekintzailearen sariak, gero negozioaren bideragarritasunari kalte nabarmena egiten dioten erabakien aurka neurririk hartzen ez direnean. Instituzioek Aiaraldearen alde egiten dituzten adierazpenek zertarako balio dute, gero ez bazaigu kontuan hartzen?».Ezinegonaren eta salaketaren beste foku garrantzitsu bat “Los Mesones”  eragiten dion obra da. Ezin ahaz dezakegu baserri hau Udalerriaren ondare izendatua dela eta bere osotasuna errespetatzearen ardura Udalari dagokiola, Arabako Ondare Historiko eta Arkitektonikoko zerbitzuak argitu bezala.  Errepidearekin muga egiten duen horma bota eta bazterbidea ia sukalderaino sartu nahi dute, azken honi 1,8 m inguruko zabalera neurrigabea emanez, gero zubiaren inbutura iristeko. Horrek esan nahi du duela 60 urte landatutako intxaurrondoak ere bota behar direla. Era berean, errepidearen altuera handitu egiten da, eta, ondorioz, aurrez aurre dagoen “Los Mesones” baserria, Ibarrolakoari gertatuko den bezala, errepidearen zoruaren azpitik geratzen da.

Lurdes Cuadrak, Saratxoko Administrazio Batzarreko presidenteak, zera esan du: ez digute jaramon handirik edo bat ere ez egiten auzotarren, auzokoen edo Batzarraren esanei, guk ezagutzen baititugu hobekien lurraldea eta lurraldearekiko eraginak. Paperean basatia zen, baina eraikuntzaren errealitateak hasierako planoak gainditzen ditu. Badirudi gurekiko batzarrak protokolarioak baino ez direla eta eskakizunei ezentzuna egiten zaie behin eta berriro.

EAJ/PNVko Gobernu Taldeari ekimen bat aurkeztu diogu. Bertan, Arabako Foru Aldundiko Errepide Sailari eska diezaion kontuan har ditzala Saratxoko Administrazio Batzordea eta Saratxoko bizilagunak, alternatibak bilatu eta eraginak minimizatzeko. Erakundeek ingurumen-jasangarritasunari, trantsizio energetikoari  eta inor atzean ez uzteari buruzko mezuak bidaltzen dituztenean, errealitatearekin bat ez datozen adierazpenak direla erakusten ari dira.

ORAIN AMURRIOk beti kritikatu izan du saihesbidea Saratxotik igarotzean egiteko Arabako Foru Aldundiak egindako diseinua. Bide-segurtasunaren ikuspegitik aldaketa bat behar zela uste badu ere, obra hau neurrigabekoa da, dela lurzoruaren okupazioaren inpaktua, dela arabarroi suposatzen digun kostu ekonomiko handia. Hotaz gain,  Saratxon krisi sozial handia eragin du.

Udalean zenbait mozio aurkeztu genituen, Arabako Foru Aldundiari A-625 errepidearen trazadura hobetzeko eskatuz, izan ere  errepide horretan ezbehar-kopuru handia gertatu ondoren, bide-segurtasunaren eskaera historikoa da. Hala ere, lurzoruaren okupazioaren inpaktua minimizatuko zuten irizpideak betetzeko eskatu genion, ingurumenaren iraunkortasuna babestuz eta inbertsio ekonomiko txikiagoa ahalbidetuz. Horretarako, bide-segurtasuna hobetzeko eskatu genuen, ekonomian, ingurumenean eta gizartean eragin txikiagoa izan dezan, ISVIAL enpresak orduko Arabako Orain Batzarkide Taldeak eskatuta egindako proiektuak proposatzen zuen bezala; izan ere, sortu zenetik parte hartu genuen.

 

Guztiz bat gatoz zuen kritikarekin eta frustrazio-sentimenduarekin, batez ere alternatiba iraunkorrago bat zegoelako (proiektatutako 78.651 m²-etatik, proiektu alternatiboaren 26.951 m²-etara igarotzea proposatzen zuenak) eta, beraz, ekonomian, gizartean eta ingurumenean eragin askoz txikiagoa zuelako. Baliabide gutxiago xahutuz, premietara bideratu ahal izateko, adibidez, osasun-, gizarte- eta ekonomia-premietara, beti izaten baitira hain beharrezkoak.

 

 

Amurrion, 2021eko abuztuaren 27an

CONDENA AGRESION HOMOFOBA/ERASO HOMOFOBOA GAITZESI DUTE

AMURRION GAZTE BATEK BART JASANDAKO GORROTO-DELITUA ARBUIATZEKO ETA GAITZESTEKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

Amurrioko Udaleko taldeok gure gaitzespen eta sumindurarik handiena adierazi nahi dugu gertuko udalerri bateko gazte batek Amurrion bart jasandako eraso homofoboarengatik.
Horrelako ekintzak duintasunaren eta integritate fisiko eta moralaren aurkako eraso larriak dira, eta, ondorioz, Giza Eskubideen urraketa larri eta onartezina dakarte. Sexu-askatasuna, gure gizartean de facto dagoen aniztasunaren adierazlea izateaz gain, funtsezkoa da giza eskubideen arloan aurrera egiteko.

Pertsona baten askatasuna horrela moztea guztiz onartezina da. Horrelako gorroto-delituek ez dute lekurik Amurrion.

Gogorarazi behar dugu beharrezkoa dela gizarteko arlo, erakunde eta herritar guztien aldetik gizartearen gaitz horren aurka batera borrokatzea, guztion erantzukizuna da, ahotsa altxatuz eta indarkeria edo/eta koakzio matxistaren edozein zantzu modu irmoan salatuz, salbuespenik gabe.

Gure gaitzespen irmoena erakutsi nahi dugu, eta baita gure elkartasuna ere erasoa jasan duen gazteari eta bere ingurukoei. Amurrioko Udalak bere eskura jartzen ditu bere udal-baliabide guztiak.

Eta azkenik, herritarrei dei egiten diegu gorroto-delitu horiek gaitzesteko bost minutuko kontzentrazioa egin dezaten Amurrioko plazan, biharko, 2021eko abuztuaren 14ko, 18:00etan.

 

Amurrion, 2021eko abuztuaren 13an

EAJ-PNV                                                                   EH Bildu

Orain Amurrio                                                           PSE-EE

_________________________________________________________

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE REPULSA Y CONDENA POR EL DELITO DE ODIO SUFRIDO POR UN JOVEN EN AMURRIO

 

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Amurrio condenamos y mostramos nuestro más rotundo rechazo e indignación por la agresión homófoba sufrida por un joven de un municipio cercano la pasada noche en Amurrio.

Este tipo de actos suponen un serio atentado contra la dignidad, y la integridad física y moral, y en consecuencia conllevan una grave e intolerable violación de los Derechos Humanos. La libertad sexual resulta fundamental para avanzar en materia de derechos humanos y no es más que el indicador de la diversidad que, de facto, existe en nuestra sociedad.

Coartar de este modo la libertad de una persona es absolutamente inadmisible. Este tipo de delitos de odio no tienen cabida en Amurrio.

Recordamos la responsabilidad y la necesidad de luchar de forma conjunta contra esta lacra social desde todas las instancias de la sociedad, instituciones y ciudadanía, alzando la voz y denunciando sin excepciones y de manera rotunda cualquier atisbo de violencia y/o coacción machista.

Mostramos de nuestra más rotunda condena y toda nuestra solidaridad con el joven agredido y su entorno. Desde el Ayuntamiento de Amurrio ponemos a su disposición todos los recursos municipales existentes.

Y por último, hacemos un llamamiento a la ciudadanía a concentrarse cinco minutos para manifestar su repulsa ante estos delitos de odio en la plaza de Amurrio a las 18:00 horas de mañana, 14 de agosto de 2021.

Amurrio, 13 de agosto de 2021

EAJ-PNV                                                                   EH Bildu

Orain Amurrio                                                           PSE-EE

 

NOTA DE PRENSA compromiso PGOU

Han pasado más de 10 años, para que el pasado jueves se votará en el Pleno por unanimidad la Aprobación Provisional del Plan general de Ordenación Urbana (P.G.O.U.).

Desde la pasada legislatura hemos trabajado aportando y planteando alegaciones, las cuales, unas han sido incluidas en la memoria del Plan, y otras no. Es decir, tenemos algunas discrepancias con la Memoria del Plan.

No obstante, nuestra mayor preocupación tiene que ver con el Desarrollo del Plan, esto es, con su implementación y ejecución real. Por lo que planteamos una serie de compromisos para el desarrollo del Plan al Equipo de Gobierno de EAJ/PNV y hemos llegado a una declaración conjunta de dichos compromisos. Hicimos extensivo el acuerdo al resto de grupos políticos, PSOE-PSE y EH Bildu, que han declinado la firma de dicho documento.

Para nosotros el P.G.O.U., entre otras cuestiones, debe tener una función social, tiene la obligación prioritaria de dar satisfacción a los intereses comunitarios y sociales. En base a ello, lo fundamental de los compromisos son los siguientes puntos:

  1. El urbanismo se configura como una función pública municipal al servicio del interés general por lo que la responsabilidad de la ejecución del planeamiento pasa a ser exclusivamente pública, si bien se garantiza la participación privada, en régimen de concertación directa con la Administración o bien de libre concurrencia, mediante la figura del agente urbanizador y, en su caso, del agente edificador”.
  2. Hay un compromiso de establecer internamente un órgano de ejecución pública del planeamiento, dotándole de los medios humanos y materiales necesarios para impulsar, realizar y contratar simultáneamente todos los expedientes urbanísticos, y procesos administrativos que sean necesarios, y urbanizar las Áreas elegidas en función de las prioridades comunitarias y sociales, cuestión esta que se debatirá en su momento y establecer un Plan para urbanizar y edificar priorizando las Áreas a desarrollar urbanísticamente, en función de las necesidades comunitarias y sociales.
  3. Para evitar la especulación inmobiliaria se creará un parque público de suelo para asentar sobre ellos edificaciones de todo tipo de usos que compensen en parte las necesidades sociales. Las viviendas de promoción pública ya sean promovidas por el Gobierno Vasco o de promoción municipal que se edifiquen en el municipio sean en régimen de alquiler, salvo cuando existan obstáculos insalvables que lo impidan.

Hemos establecido el acuerdo y el compromiso a impulsar las viviendas de protección pública en alquiler mediante:

  1. Gestión para la edificación de las viviendas en suelo de propiedad municipal después del desarrollo de los instrumentos urbanísticos necesarios, que serán para viviendas en régimen de alquiler salvo cuando existan obstáculos insalvables que lo impidan.
  2. Gestión para edificación de los alojamientos dotacionales previstos en el PGOU. Por lo que inmediatamente después de la Aprobación provisional, se iniciará y avanzará en todo lo que sea posible asignando recursos económicos, para una vez obtenida la Aprobación Definitiva del Plan, se pueda finalizar la tramitación administrativa pendiente y contratar la construcción.
  1. Sobre las viviendas en suelos obtenidos del 15% de cesión. También las viviendas que se construyan sobre ese tipo de suelos serán en alquiler salvo cuando existan obstáculos insalvables que lo impidan. Los bienes comunes, como el suelo sobre el que se asientan esas edificaciones, no será enajenado, siendo siempre del dominio de la comunidad, por lo tanto las viviendas que sobre él se asientan nunca serán objeto de venta privada, ni en derecho de superficie.

ORAIN AMURRIO votó a favor de la Aprobación provisional del P.G.O.U..

                                                           En Amurrio a 30 de Julio de 2021

COMPROMISO PGU

NOTA DE PRENSA MODIFICACION PRESUPUESTOS 2021

En el último Pleno de Julio, se aprobó una modificación parcial de los Presupuestos 2021 mediante una serie de transferencias de partidas no gastadas en el primer semestre y que se destinan a otros proyectos o inversiones.

Se nos convocó en el mes de Junio a la mesa de Presupuestos, donde el Equipo de Gobierno nos informó de las partidas no gastadas en el primer semestre que ascendían a 236.000 euros y el destino de las inversiones a la misma.

En aquella reunión preguntamos sí ya estaba el destino de las inversiones asignado y por tanto la participación de la mesa estaba cuestionada. Nos respondieron sí teníamos propuestas concretas. Teníamos muchas (generación de empleo, ayudas a pymes y autónomos, y otras  que ya habíamos presentamos en los presupuestos) pero planteamos dos infraestructuras imprescindibles por la carencia, necesidad y urgencia de las mismas. Las cuáles han sido incluidas en el paquete de nuevas inversiones aprobadas en el Pleno Municipal.

  1. 000 euros para continuar adecuando los almacenes municipales que presentan serias deficiencias de seguridad y salud y eficiencia de la gestión de la actividad de almacénes.
  2. 000 euros para la adquisición de un nuevo escenario municipal modular con garantías de certificación, prevención de riesgos y eficiencia en el montaje para dar un más y mejor servicio de esta infraestructura.

Inversiones con su correspondiente partida económica que a propuesta nuestra ya estaban presupuestadas en 2020 y que no habían sido ejecutadas.

En Amurrio a 30 de Julio de 2021.

NOTA DE PRENSA TUBACEX  /  TUBACEX PRENTSA-OHARRA    

Presentaremos una iniciativa al resto de grupos municipales presentes en el Ayuntamiento de Amurrio con la exigencia a la empresa del cumplimiento de la sentencia, que los despedidos vuelvan a sus puestos de trabajo de forma total y efectiva y que atienda a las peticiones del Comité de  Empresa de buscar una salida negociada  a la crisis coyuntural de la empresa sin despidos.

Es conocida la pretensión de la empresa Tubacex de despedir a parte de su plantilla mediante un ERE. Desde el principio éramos conscientes del impacto socioeconómico que una decisión de estas características supondría para toda la comarca junto a la situación crítica de desempleo y precariedad que nos invade. Por eso se impuso el argumento de los y las trabajadoras de que la crisis no era estructural sino coyuntural aprovechada por la empresa con la excusa de la pandemia.

La larga huelga que empezó el 11 de febrero y las grandes movilizaciones que se vienen repitiendo durante todo este tiempo cuentan con el apoyo masivo de todos los sectores de Aiaraldea y también con el apoyo y la solidaridad de otros agentes políticos y sociales en Euskalherria y del estado.

La ausencia de motivos para presentar el ERE ha quedado demostrada en la sentencia del TSJPV que declara la nulidad de los despido desmontando todos los argumentos de la empresa y demuestra que no existen ni causas económicas, ni productivas, ni organizativas Sin embargo, la empresa incumple la sentencia y haciendo oídos sordos al planteamiento sindical, ha presentado un recurso contra la misma con lo que esto significa de alargamiento del conflicto y agravamiento de la situación de la empresa. Una ocasión perdida como indican desde el Comité de Empresa que ha decidido no desconvocar la huelga.

Desde ORAIN AMURRIO reiteramos nuestro apoyo a las y los trabajadores de Tubacex, nos unimos a la exigencia de la readmisión de los despedidos, por el futuro de la plantilla y el futuro de Aiaraldea. Saben que cuentan con nuestra adhesión a sus planteamientos.

También presentaremos una iniciativa para su aprobación en el pleno de Julio al resto de grupos municipales presentes en el Ayuntamiento de Amurrio con la exigencia a la empresa del cumplimiento de la sentencia, que los despedidos vuelvan a sus puestos de trabajo de forma total y efectiva y que atienda a las peticiones del Comité de Empresa de buscar una salida negociada  a la crisis coyuntural de la empresa sin despidos.

_____________________________________________________________________________

Amurrioko Udalean dauden gainerako udal taldeei ere ekimen bat aurkeztuko diegu uztaileko osoko bilkuran onar dezaten, enpresari epaia bete dezan exijituz, kaleratuak beren lanpostuetara benetan itzul daitezen eskatuz eta Enpresa Batzordeak kaleratzerik gabe enpresaren koiunturazko krisiari irtenbide negoziatua bilatzeko egindako eskaerei erantzunez. 

Ezaguna da Tubacex enpresak enplegu-erregulazioko espediente baten bidez langile batzuk kaleratzeko asmoa duela. Hasiera-hasieratik jakin genuen horrelako erabaki batek eskualde osoan izango lukeen eragin sozioekonomikoa, langabeziaren eta prekarietatearen egoera kritikoarekin batera. Horregatik, langileen argudioa nagusitu zen: krisia ez zen egiturazkoa, baizik eta enpresak pandemia aitzakiatzat hartuta baliatzen zuen egoeraren araberakoa.

Otsailaren 11n hasi zen greba luzeak eta denbora horretan zehar errepikatzen ari diren mobilizazio handiek Aiaraldeko sektore guztien babes masiboa dute, baita Euskal Herriko eta estatuko beste eragile politiko eta sozial batzuen babesa eta elkartasuna ere.

Enplegu-erregulazioko espedientea aurkezteko arrazoirik ez dagoela frogatuta geratu da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaian, kaleratzeen deuseztasuna deklaratzen baitu, enpresaren argudio guztiak desmuntatuz, eta erakusten baitu ez dagoela ez arrazoi ekonomikorik, ez produktiborik, ez antolakuntzakorik. Hala ere, enpresak ez du epaia betetzen eta sindikatuen planteamenduari entzungor eginez, haren aurkako errekurtsoa aurkeztu du, eta horrek gatazka luzatzea eta enpresaren egoera larriagotzea dakar. Aukera galdu bat, Enpresa Batzordeak adierazi bezala, greba bertan behera ez uztea erabaki baitu.

Orain Amurriotik Tubacexeko langileei gure babesa ematen diegu berriro, kaleratuak berriz hartzeko eskakizunarekin bat egiten dugu, langileen etorkizuna eta Aiaraldearen etorkizuna direla eta. Badakite beren planteamenduekin bat egiten dugula.

Amurrioko Udalean dauden gainerako udal taldeei ere ekimen bat aurkeztuko diegu uztaileko osoko bilkuran onar dezaten, enpresari epaia bete dezan exijituz, kaleratuak beren lanpostuetara benetan itzul daitezen eskatuz eta Enpresa Batzordeak kaleratzerik gabe enpresaren koiunturazko krisiari irtenbide negoziatua bilatzeko egindako eskaerei erantzunez.

ORAIN AMURRIO