Los Grupos Municipales firmantes del Ayuntamiento de Amurrio presentan el siguiente texto en relación al transporte de cercanías de RENFE en la línea Bilbao-Orduña para su debate en pleno.

PRIMERO. – Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y RENFE el restablecimiento de los horarios y el número de circulaciones por tren existentes previo a la situación de confinamiento.

SEGUNDO. – Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y RENFE la garantía de la prestación de un servicio de trenes en el núcleo de cercanías de Araba y Bizkaia, línea C-3, competitivo y acorde a las necesidades de la ciudadanía.

TERCERO. -Solicitar por parte de las cuatro corporaciones, Llodio, Aiara, Amurrio y Orduña una reunión urgente con el responsable de la línea en RENFE – ADIF, con el fin de compartir la problemática de la línea, los compromisos adquiridos y la mejora del servicio ya que mientras sea su competencia debe solucionar las necesidades que se presenten.

CUARTO. – Solicitar un incremento en el mantenimiento de las infraestructuras. Además de realizar las inversiones necesarias para garantizar la seguridad y accesibilidad en aquellas estaciones pendientes: Luiaondo, Amurrio y Orduña.

QUINTO. – Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y a RENFE y a ADIF que incrementen las plantillas a fin de poder ofrecer un servicio de transporte acorde a lo solicitado en los puntos anteriores.

SEXTO. – Solicitar al Gobierno del Estado la transferencia al Gobierno Vasco de la competencia de ferrocarriles de cercanías sin más dilación.

SÉPTIMO. – Solicitar a la Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco, que se sumen a este acuerdo y realicen cuanto esté en su mano para garantizar el futuro tren de Cercanías en Araba y Bizkaia.

OCTAVO. – Comunicar estos acuerdos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), a RENFE, a ADIF, a Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia y a Gobierno Vasco.


Amurrio Udaleko udal taldeek RENFEren Bilbo-Urduña trenzerbitzuaren gaineko proposamena luzatzen dute Osoko Bilkuran eztabaida dadin.

LEHENENGOA.- Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioari (MITMA) eta RENFEri eskatzea konfinamendu-egoeraren aurretik zeuden ordutegiak eta tren bidezko zirkulazio-kopurua berrezartzeko.

BIGARRENA.- Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioari (MITMA) eta RENFEri eskatzea Araba eta Bizkaiko aldiriko trennukleoan C-3 linea lehiakorra izateko eta herritarren premiekin bat datorrena.

HIRUGARRENA.- Lau korporazioek, Laudiok, Aiarak, Amurriok eta Urduñak, linearen RENFE-Adif enpresako arduradunarekin premiazko bilera bat egiteko eskatzea. Hortaz, linearen arazoak, hartutako konpromisoak eta zerbitzuaren hobekuntza partekatu nahi da. Izan ere, eskumena den bitartean aldiro-aldiro diren beharrak berari dagozkio.

LAUGARRENA.- Azpiegituren mantentze-lanetan inbertsio gehiagotzea. Horrez gain, Luiaondoko, Amurrioko eta Urduñako tren-geltokietan segurtasuna eta irisgarritasuna bermatzeko beharrezko inbertsioak egingo dira.

BOSGARRENA.- Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioari (MITMA) eta RENFEri eta ADIFi langile-kopurua handitzeko eskatzea, aurreko puntuetan eskatutakoaren araberako garraiozerbitzua eskaini ahal izateko.

SEIGARRENA.- Espainiako Gobernuari eskatzea ahalik eta azkarren aldiriko trenbideen eskumena Eusko Jaurlaritzari transferitzeko.

ZAZPIGARRENA.- Arabako Foru Aldundiari, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzari eskatzea akordio honekin bat egin dezatela eta eskura duten guztia egin dezatela Araban eta Bizkaian etorkizuneko aldiriko trena bermatzeko.

ZORTZIGARREN.- Akordio honen berri ematea Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioari (MITMA), RENFEri; ADIFi, Arabako Foru Aldundiari, Bizkaiko Foru Aldundiari, eta

Eusko Jaurlaritzari.

Redimensionar texto-+=
Compartir esto