Udal (eskualde) politikarako gertakari eta erronkak egungo krisiaren testuinguruan.

 

Azken urtean krisia areagotu egin da gure eskualdean. Enpresen itxierari aurre egiten ari gara (Valvospain…), Tubacex eta Tubos Reunidos bezalako enpresa traktoreen krisiari, lan publikoen kanporatzeari, gazteen eta emakumeen langabeziari batez ere, prekarietate orokortuari, lehen sektorearen krisiari (Laudioko hiltegiaren itxiera gehituta), tokiko merkataritzaren eta ostalaritzaren krisiari, Gizarte Segurantzaren bulegoaren itxierari… hori guztia aldiriko trenen ordutegiaren murrizketa ahaztu gabe.

Ingurumenaren eta lurraldearen ikuspegitik, eukaliptusa inplantatzeko arriskua aipatu behar dugu, intsignis pinuaren monolaborantza-landaketa handien ordezko aukera gisa. Beraz, horrek bioaniztasuna galtzea dakar, sute-arriskua, eta abar. Saratxoko saihesbidea inpaktu handia izaten ari da zenbait bizilagunen bizitzetan, ikuspegi ekonomikoari zein lur-okupazio eta lur-mugimenduari dagokionez. Gertatzen ari da, nahiz eta bide-segurtasuneko alternatiba bat dagoen, merkeagoa eta lurraldea eta Saratxoko bizilagunak errespetatzen dituena.

Eta Nerbioi Garaiko kolektoreak eta araztegiak  behingoz eraikitzen ari badira ere, ezin dugu ahaztu urte hauetan guztietan gure hondakinak ibaira isuri ditugula eta enpresa batzuek isurketa kutsagarriak egin dituztela. Administrazioek, orain dominak zintzilikatuta, ez dute nahikoa egin denbora honetan guztian.

Urari dagokionez, Kantauriko Urkidetzako Ur Partzuergoaren kudeaketa URBIDEra aldatu da, eta horrek are gehiago urruntzen du uraren kudeaketa Nerbioi Garaitik beste erakunde batzuetara. Horrek ekarri ditzakeen ondorioak ez ditugu ezagutzen oraindik. Beste udal-arazo handi batzuk ere aipatu nahi ditugu, hala nola etxebizitza-eskubidea, inor atzean utziko ez duen zaintza-politika baterako bitarteko eskasak eta euskararen egoera.

2021eko balantze positibo gisa, Tubacexeko langileen, BMko langileen, Zabaleko ikastetxeko langileen eta ‘S.O.S. Aiaraldea’ bezalako ekimenen borroka handia azpimarratu nahi dugu. Horiekin batera, sektore guztietako pertsonak eta erakundeak (industria, lehen sektorea, merkataritza, ostalaritza, sektore publikoko langileak, mugimendu feminista, gazteak, pentsiodunak, etab.) bildu ditugu, Aiaraldearen etorkizunaren aldeko erantzuna emateko.

Orain Amurrion, gure herriko sektoreak Aiaraldea eta Amurrioko etorkizunaren aldeko borrokan laguntzeaz gain, lan egin dugu eta 2022an lanean jarraituko dugu: kalitatezko enplegu publikoaren alde, kudeaketa pribatura kanporatutako enpresen udalerriratzearen alde, alokairu sozialeko udal-etxebizitzen parke bat sortzearen alde, bioaniztasunaren aldeko politiken alde, zainketen gaineko neurrien alde, gizarte- eta ingurumen-azpiegituren alde, euskararen alde, berdintasunaren alde eta genero-indarkeriaren aurka, energiaren eta gizarte-zerbitzuen udal-kudeaketaren defentsan, gazteen emantzipazioaren mesedetan eta abar.

 

 

Hechos y desafíos para una política municipal (comarcal) en el  contexto de la actual crisis.

En el último año se ha agudizado la crisis en nuestra comarca, cierre de empresas (Valvospain, …), crisis en empresas tractoras como Tubacex y Tubos Reunidos entre otras, externalización de trabajos públicos, desempleo sobre todo en jóvenes y mujeres, precariedad generalizada, crisis del sector primario (con el añadido del cierre del matadero de Laudio), crisis  en el  comercio y hostelería local, etc. Sin olvidar el cierre de la oficina de la Seguridad Social, la reducción del horario de trenes de cercanías, entre otros servicios de proximidad.

Desde el punto de vista del medio ambiente y del territorio, señalamos el riesgo de que se implante el eucaliptus como alternativa a las grandes plantaciones de monocultivo del pino insignis, con lo que esto supone de pérdida de biodiversidad, riesgo de incendios etc. La Variante de Saratxo está teniendo un gran impacto, económico, de ocupación de terreno y movimiento de tierras y en la vida de algunos vecinos/as. Y todo ello habiendo una alternativa de seguridad vial más económica y respetuosa con el territorio y las vecinas de Saratxo.

Y aunque se estén realizando, por fin, las obras de los recolectores y depuradoras del Alto Nervión, no podemos olvidar tantos años vertiendo nuestros residuos al río y los vertidos contaminantes de algunas empresas. Las Administraciones que ahora se cuelgan medallas, no han hecho lo suficiente durante todo ese tiempo. Y hablando de agua, se ha producido un cambio de la gestión del Consorcio de Agua de URKIDETZA a URBIDEA, que aleja aún más la gestión del agua del Alto Nervión a otras instituciones cuyas consecuencias aún desconocemos.

Queremos señalar otros grandes problemas municipales como es el derecho a la vivienda, los insuficientes medios para una política de los cuidados que no deje a nadie atrás y la situación del euskera.

Como balance positivo del año 2021, señalamos la gran lucha de los y las trabajadoras de Tubacex, las trabajadoras de B.M., el colegio Zabaleko e iniciativas como “S.O.S. Aiaraldea”, a las que nos hemos sumado personas y organizaciones de todos los sectores, industriales, sector primario, comercio, hostelería, personal del sector público, movimiento feminista, jóvenes, pensionistas, etc. Una respuesta por el futuro de Aiaraldea.

Desde ORAIN AMURRIO, hemos trabajado y seguiremos trabajando el próximo año por un empleo público de calidad, la municipalización de la empresas externalizadas de gestión privada, la creación de un parque de vivienda municipal en régimen de alquiler social, políticas a favor de la biodiversidad, medidas sobre los cuidados, infraestructuras sociales y medioambientales, el euskera, la igualdad y contra la violencia de género, la defensa de una gestión municipal de la energía y los servicios sociales, la emancipación de los jóvenes, etc. Además de apoyar a los sectores de nuestro pueblo por el futuro de Amurrio y Aiaraldea.

Redimensionar texto-+=
Compartir esto