Udal-agertokirako beste teilatu bat erostea, ziurtapen-berme guztiekin, errealitate bat da Amurrion. Gogoan izan gure proposamena 2020ko aurrekontuetan sartu genuela, baina ez zela gauzatu pandemia eta jarduera soziokulturalak gelditzeagatik. Aurreko urteko aurrekontuetan berriro sartu zen, eta behar den lehiaketa publikoa egin ondoren, enpresa fabrikatzaile eta esleipendunak atzo material guztia eman zuen, baldintza tekniko eta administratiboetan ezarritako baldintzekin. Azpiegitura muntatu eta desegin zen eta Udaleko obra eta zerbitzuen lantaldeko langileak prestatu ziren.

Ezaugarri teknikoek trussetan oinarritutako egitura dute (modularra), beraz, hainbat neurritara egokitu daiteke; arina da, aluminiozkoa delako, eta horrek garraioa eta biltegiratzea errazten du. Lau dorre jasotzaile ditu, teleskopikoak, teilatua altxatzeko, estalkiko eta alboetako olanak barne. Langileek lurrean egiten dute, eta, beraz, ez da kanpoko osagarririk edo makina osagarririk behar, soinu-ekipoak eta argiak jaso ahal izateko. Beraz, laneko arriskuak saihesten dira egituraren altueran muntatzean eta desmuntatzean.

Lau hodi teleskopiko ere baditu, Alacrafeko atzaparra dutenak, bi egituren lotura mekanikoa egiteko behar bezala egokituak: teilatua eta Udalaren oholtza.

ORAIN AMURRIOK Udalean duen eledunak, Kepa Gonzálezek, adierazi du pozik dagoela ekipamendu berriarekin. Ekipamendu horrek ezaugarri teknikoak, fizientzia eta segurtasuna behar dituzten ekintza soziokulturalei emango die zerbitzua. Muntaketaz arduratzen diren Udaleko lan-kontratudunek erakutsitako gogobetetasuna gehitzea, lana erraztu eta beharrezkoak ez diren arriskuak saihesteko.

Amurrion, 2022ko maiatzaren 20an

La adquisición de un nuevo techado para el escenario municipal con todas las garantías de certificación ya es una realidad en Amurrio. Recordamos que ya se incluyo nuestra propuesta en los presupuestos del año 2020 pero no se llevo a efecto debido a la pandemia y la paralización de las actividades socioculturales. Se incluyo de nuevo en los presupuestos del año pasado y después de realizarse el debido concurso público, la empresa fabricante y adjudicataria entregó ayer todo el material con las condiciones establecidas en los pliegos técnicos y administrativos. Se realizó el montaje y desmostaje de la infraestructura y la formación del personal laboral de la brigada de obras y servicios del Ayuntamiento.

Las características técnicas comprenden una estructura en base a trusses (modular) por lo tanto adaptable a distintas medidas, es ligera por ser de aluminio lo que facilita el transporte y su almacenaje. Cuenta con cuatro torres elevadoras tipo telescopica para la elevación del techado, incluida las lonas de cubierta y laterales, que se  realiza completamente en suelo por los operarios por lo que no se precisa accesorios externos o maquinaria auxiliar además de poder izar los equipos de sonido y luces. Por lo tanto se evitan los riesgos laborales en el montaje y desmontaje en altura de la estructura.

También incluye 4  tubos telescópico con garra Alicraf  debidamente adaptados para realizar la unión mecánica de ambas estructuras, el techado y el entarimado del Ayuntamiento.

El portavoz de ORAIN AMURRIO en el Ayuntamiento, Kepa González, muestra su satisfacción por el nuevo equipamiento que dará servicio a los actos socioculturales que requieren de una estructura de estas características tanto técnicas, como de ficiencia y seguridad. Añadir la satisfacción mostrada por el personal laboral del Ayuntamiento encargado del montaje del mismo que facilitará su trabajo y evitará riesgos innecesarios.

En Amurrio a 20 de Mayo de 2022

Redimensionar texto-+=
Compartir esto