En la Ley de Servicios Sociales 12/2008 se reconocía una serie de competencias a los Ayuntamientos y a los Servicios Sociales como un derecho subjetivo, que se perfeccionó y aprobó el 26 de de Diciembre de 2016.

Desde entonces se planteaba quién debía dar el servicio, cuáles y cuántos, quién y cómo financiar los mismos. Se aprobó que sería la Diputación quien seguiría gestionando los Servicios Sociales por un periodo transitorio de 24 meses. Pero desde entonces se ha venido prorrogando año tras año y en este último pleno de Enero se ha vuelto a prorrogar hasta Diciembre de 2021. Han pasado 5 años.

Todo esto demuestra la falta de previsión y financiación presupuestaria de la Diputación Foral de Araba gobernada por EAJ/PNV y PSOE/PSE. El tutelaje que quiere seguir ejerciendo la Diputación sobre estos recursos y competencias del ámbito municipal esconden la falta de reconocimiento de las capacidades y empoderamiento local y un modelo centralizado y privatizado en su mayor parte.

La experiencia en materia de Servicios Sociales gestionados desde el ámbito municipal en Amurrio es larga y sería natural asumir unos recursos tan imprescindibles como los Servicios Sociales. Desde ORAIN AMURRIO exigimos el cumplimiento de la competencia municipal con la financiación suficiente en medios humanos y económicos para gestionar los Servicios Sociales públicos y de proximidad que redundaría en una mejor atención de nuestros vecinos/as.


Gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean (2016ko abenduaren 26an hobetu eta onartu zen) Udalei eta Gizarte Zerbitzuei zenbait eskumen eskubide subjektibotzat aintzatetsi ziren.

Ordutik hona zerbitzua zeinek eman behar zuen, zeintzuk eta zenbat, zeinek eta nola finantzatu aztertzen ari zen. Azkenik, Gizarte Zerbitzuen kudeaketan, 24 hilabeteko aldi iragankorrean, Foru Aldundiak jarraituko zuela onartu zen, baina, harrezkeroztik, urtez urte luzatu egin da, eta, urtarrilean egindako azken osoko bilkuran, berriz ere, 2021eko abendura arte atzeratu da. Bost urte igaro dira.

Horrek guztiak EAJ/PNV-k eta PSOE/PSE-k gobernatzen duten Arabako Foru Aldundiaren aurreikuspen zein aurrekontu-finantzaketa falta agertzen du. Halaber, Foru Aldundiak udal-eremu diren baliabide eta eskumen horiek zuzentzen jarraitu nahi izateak, batetik, udalen ahalduntzea zein gaitasunen onarpenik eza, eta, bestetik, neurri handi batean, eredu zentralizatu eta pribatizatua ezkutatzen ditu.

Amurrion, udaletik kudeatutako Gizarte Zerbitzuetan dagoen esperientzia luzea da, eta hain ezinbestekoak diren Gizarte Zerbitzuak bere gain hartzea naturala litzateke. Beraz, ORAIN AMURRIOkook udal eskumena bete dadila eskatzen dugu, baita gure herritarrenganako arreta hobetuko luketen Gizarte Zerbitzu (zainketen politika, etxeko laguntza eta abar) publikoak eta hurbilak kudeatzeko behar diren giza zein ekonomia baliabide nahiko erabiltzea ere.

Redimensionar texto-+=
Compartir esto