Orain Amurrio y EH Bildu Amurrio reclamamos la reapertura del matadero de Laudio

Indarrak batu ditugu Orain Amurrio eta Amurrioko EH Bildu Laudioko hiltegia itxita mantentzeko Laudioko Udal Gobernuak hartutako erabakia salatzeko. Egun bat lehenago Aiarako oposizioko udal taldeek egin bezala, hiltegiaren aferak eskualde osoari eragiten diola azaldu dute: «berehalako itxiera horren ondorioak ez dira Laudioko udalerrira mugatzen; aitzitik, eragin larria dute Amurrioko eta inguruko eskualdeetako udalerrietan».

Kaltetutako sektorearekin egondako elkarrizketa eza ere gogor kritikatu dute Amurrioko udal taldeek, eta, ondorioz, onartezintzat jo dute aldebakartasunez hartutako hiltegia ixteko erabakia. Gainera, azpiegituraren itxierak abeltzainek abereak distantzia handira garraiatu behar izatea eragingo duela nabarmendu dute: «horrek ondorio negatiboak izango ditu bai animalientzat, baita abeltzainen ekonomia prekarioentzat ere. Eragin hori are larriagoa da animalien garraioaren gainkostua onartu ezin duten familia-ustiategietan» azaldu dugu.

Laudioko Udal Gobernuaren erabakiak «zenbait talde politikok defendatzen omen duten zer kilometro politikatik» aldetzen dira, gure iritziz, kalitate handiko produktuak banatzen dituzten familia eta ustiategiak arrisku larrian utziz.

Hori guztia dela eta, hartutako erabakia berriro aztertzea eskatu diote Ander Añibarrok gidatutako Udal Gobernuari, bai eta kaltetutako sektorearekin elkarrizketa abiatzea ere. Azkenik, iritzia publikoki aditzera ematea eskatu diote EAJri.

Los grupos municipales de Orain Amurrio y EH Bildu en el Ayuntamiento de Amurrio consideramos que el cierre del matadero de Laudio por parte del Gobierno municipal de Laudio de manera unilateral, sin tener en cuenta la opinión del sector afectado ni la situación en la que van a quedar los ganaderos y las ganaderas usuarias del servicio, es inaceptable. Las repercusiones de este cierre fulminante no se limitan, además, al municipio de Laudio sino que afectan gravemente a municipios, cómo Amurrio y comarcas limítrofes.

Con el cierre del matadero obligan a las explotaciones a transportar el ganado a gran distancia, con evidentes efectos negativos tanto para los animales como para las economías, precarias en ocasiones, de las explotaciones. Esta repercusión es aún más grave en las explotaciones familiares que no pueden permitirse el sobrecoste del transporte de los animales.

Además, la falta de concreción por parte del Gobierno municipal de Laudio sobre las ayudas anunciadas y las alternativas al cierre del matadero no ayudan a pensar que realmente se esté diseñando un plan de mejora de la ganadería, ya que no ha existido diálogo con el sector para poder analizar diferentes alternativas.

El cierre del matadero nos aleja de la política de ‘kilómetro cero’ que dicen defender algunos grupos políticos, poniendo en peligro las explotaciones familiares y carnicerías que distribuyen productos de alta calidad.

Desde Orain Amurrio y EH Bildu exigimos que se reconsidere la decisión de cierre y se abra un diálogo con el sector para garantizar el futuro del servicio, que además pensamos debería hacerse desde la gestión pública. Por último, emplazamos al Equipo de Gobierno de EAJ/PNV para que se pronuncie públicamente.

MOVILIZACIONES TUBACEX

MARTXA EGIN DUTE TUBACEXEKO LANGILEEK GREBA UGAGABEAREN 219. EGUNEAN, AMURRION.

Tubacexeko langileek otsailean abiatutako greba mugagabeak 219 egun bete ditu gaur. Mobilizatzen eta borrokan jarraitzen dutela aldarrikatzeko, Amurrioko piketetik martxan abiatu dira grebalariak, Amurrioko Udaletxeraino.

NUEVA MOVILIZACION DE LOS TRABAJADORES/AS DE TUBACEX EN AMURRIO.

El viernes, 17 de septiembre, los y las trabajadoras deTubacex se movilizaron desde la planta de Amurrio hasta el pueblo en demanda de una solución a la situación en la empresa sin despidos. Ese día se cumplian 219 días desde  el inicio de la huelga.

PRUEBA DE BLOG

Orain Amurrio y EH Bildu Amurrio reclamamos la reapertura del matadero de Laudio

Indarrak batu ditugu Orain Amurrio eta Amurrioko EH Bildu Laudioko hiltegia itxita mantentzeko Laudioko Udal Gobernuak hartutako erabakia salatzeko. Egun bat lehenago Aiarako oposizioko udal taldeek egin bezala, hiltegiaren aferak eskualde osoari eragiten diola azaldu dute: "berehalako itxiera horren ondorioak ez dira Laudioko udalerrira mugatzen; aitzitik, eragin larria dute Amurrioko eta inguruko eskualdeetako udalerrietan". Kaltetutako...

LEER MAS

MOVILIZACIONES TUBACEX

MARTXA EGIN DUTE TUBACEXEKO LANGILEEK GREBA UGAGABEAREN 219. EGUNEAN, AMURRION. Tubacexeko langileek otsailean abiatutako greba mugagabeak 219 egun bete ditu gaur. Mobilizatzen eta borrokan jarraitzen dutela aldarrikatzeko, Amurrioko piketetik martxan abiatu dira grebalariak, Amurrioko Udaletxeraino. NUEVA MOVILIZACION DE LOS TRABAJADORES/AS DE TUBACEX EN AMURRIO. El viernes, 17 de septiembre, los y las trabajadoras deTubacex se movilizaron...

LEER MAS

ACCIÓN MUNICIPAL

OBRETAN ETA ZERBITZUETAN INBERTSIOA

 • Lan arriskuen prebentzioren inguruan Udaleko langileen osasuna berma dezan berehalako
 • Lan ekipamendu berriak erosteko inbertsioa egin (kamioi-garabia, tresneria, eta abar), udal biltegiak eguneratu gaur egun dauden lan arriskuak ekiditeko eta honela obra brigaden eguneroko kudeaketa

ETXEBIZITZA POLITIKA

 • Soroek eta etxebizitzek helburu sozial garbia izan behar dute Amurrioko biztanle guztiok daukagun etxebizitzarekiko eskubide subjektiboa Horregatik, gaur egun udal sorotan eraikitzen diren etxebizitza berri guztiak eta promozio publikokoak direnak alokairu erregimenean edota “alternativa habitacional” moduan bidera daitezela proposatzen dugu.

EKONOMIA. ENPLEGUA. PREKARIETATEAREN AURKA. BIRMUNIZIPALIZAZIOA

 • Langabezia, prekarietatea eta berdintasun eza dira Amurriok dituen arazorik Arazo hauei erantzun egokia emateko honako hiru ardatz izango ditu gure programak:
 • Sozialki beharrezkoak diren esparru berriak identifikatu eta enplegu publikoaren bitartez bete: etxe garbiketa, lagunartea eta adingabeko zein zaharren zainketa, jantokiak, eta
 • Lana sustatzeko aurrekontu plana: PYME-en, ekonomia sozialeko enpresen eta saltoki edo denda txikien babesan. Pribatizatuta dauden zerbitzu publiko guztiak birmunizipalizatu Amurrio Bidean

EMERGENTZIA KLIMATIKOA/TRANSIZIO ENERGETIKOA

 • Energia berriztagarrien erabilera, aurrezpen energetikorako tresnak eta kontsumo arduratsua aktibitate industrialean bultzatuko dugu udalaren zerga ordenantza
 • Berezko energia berriztagarria ekoizteko
 • Energia Aurrezteko Plana bultzatuko du kontsumoa eta gastu energetikoa
 • Udal Energia Enpresa sortzeko asmoa dugu, Amurriorako Udal energia elektrikoaren
 • Baso eredua alternatibo baten alde,  pinudien  eta  eukaliptusaren  ustiapenean  oinarritua ez Gure mendietako aberastasuna eta bertako basoetako biodibertsitatea errespetatuko duena. Hondakinen kudeaketaren inguruko estrategiak hiru ardatz nagusi izan behar ditu: “zero” hondakina, berrerabilera eta birziklapena, guzti hau kudeaketa publikoren bitartez. Animalien ongizatearekiko neurriak eta baliabideak eta bai hauen eskubideekiko errespetua eta enpatia sustatuko dituztenak. Gai honekiko gaur egungo ustea eta beharrezko erantzukizuna duen ordenantza berria eskatuko dugu legearekin bat datorrena.

BERDINTASUNA ETA ANIZTASUNA

 • Benetako hornidura bat sustatu, giza baliabideez, diru baliabideez eta baliabide materialez, jasaten duten prekarietateari eta kalte-beratasunari aurre egiteko, gehien bat emakumeei buruz hitz egiten badugu (premiazko beharrak, alokairu sozialeko etxebizitzak, harrera pisuak, eta abar).
 • Berdintasun Saileko Teknikoa kontratatu lan osoko jardunaldian. Berdintasun esparruak bultzatu, berdintasunaren aldeko udal kontseilua adibide
 • Emakumeon Etxea sortzeko beharrezko finantziazioa lortu eta etxe honen funtzionamenduan parte hartzen duten talde eta Erakunde Feministei babesa
 • (LGTBIQA+). Aniztasun sexualari errespetua oinarri duen Zainketa Gizartea bultzatu heziketa afektibo- sexualean

GAZTERIA

 • Langabezia, prekarietatea eta etxebizitza dira 18 urtetik gorako gazteen arazorik
 • 12 eta 18 urteren arteko gazteentzako ez dago inolako azpiegiturarik ez eta proposamen kulturalik ez eta aisialdirako Berdina gertatzen da 12 urterarteko umeekin. Guzti honi Gaztelekuaren itxiera gehitu behar diogu. Gazteen adin desberdinak kontuan izango duen erreferentziako zentru bat sortzea. Aisialdi parte hartzailea eta proiektu kulturalak bultzatuko dituen Dinamizatzaile Sozio-kultural baten zuzeneko kontratazioa. Horrela sormena, berdintasuan eta jasangarritasuna sustatuko genuke.

INVERSIONES EN OBRAS Y SERVICIOS

 • Actuación urgente en prevención de riesgos laborales que garantice la salud de los/as trabajadoras del
 • Inversión en la adquisición de Equipos de Trabajo (Camión grúa, carretilla elevadora eléctrica para almacén, herramientas,…) y adecuación de los almacenes municipales para prevenir los riesgos laborales existentes y mejorar la gestión diaria del trabajo de la brigada de

DERECHO DE VIVIENDA

 • El suelo y la vivienda tienen que tener un fin social que garantice el derecho subjetivo a    la vivienda para toda la ciudadanía de Amurrio, por lo que proponemos que todas las viviendas que se edifiquen sobre los terrenos actualmente de propiedad municipal y las    de promoción pública se destinen a vivienda en régimen alquiler social y como alternativa

EMERGENCIA CLIMÁTICA/TRANSICIÓN ENERGÉTICA.

 • Inversión en producción de energía propia
 • Impulso de un Plan de Ahorro Energético para reducir el consumo y el gasto energético y creación de una Empresa Municipal de Energía, comercializadora eléctrica pública.
 • Por un modelo forestal alternativo al monocultivo del pino y eucaliptus con plantaciones de bosque autóctono respetando la biodiversidad, los valores y la riqueza de nuestros
 • La estrategia sobre residuos debe centrarse en: residuo cero, reutilización y reciclaje mediante un modelo de gestión pública.
 • Medidas y medios que promuevan el respeto y empatía ciudadana con el bienestar y derechos de los animales mediante una nueva ordenanza más ajustada a

ECONOMIA. EMPLEO. CONTRA LA PRECARIEDAD. REMUNICIPALIZACION

 • El paro, la precariedad y la desigualdad son de los primeros problemas de nuestro pueblo. Para ello hay que:
 • Identificar nuevas áreas socialmente necesarias y cubrirlas mediante empleo público: limpieza doméstica, acompañamiento y cuidado de menores y mayores, comedores,
 • Plan presupuestario por el empleo, por la defensa de las PYMES, de las empresas de economía social y del pequeño
 • Remunicipalizar los servicios privatizados a través de Amurrio

IGUALDAD Y DIVERSIDAD.

 • Una dotación real de recursos personales, materiales y económicos para afrontar las situaciones de alta precariedad y vulnerabilidad que sufren con especial intensidad las mujeres: necesidades básicas, vivienda de alquiler social, pisos de acogida,
 • Contratación de la Técnica/o de Igualdad a jornada completa y potenciar los Espacios de Igualdad, dotando de financiación suficiente la creación de una Casa de la Mujer y apoyar el trabajo de organizaciones y Asociaciones Feministas implicadas en su
 • (LGTBIQA+). Potenciar el acceso a una educación afectivo-sexual que fomente una sociedad de cuidados y respeto a la diversidad

JUVENTUD.

 • El desempleo, la precariedad y la falta de acceso a viviendas de alquiler social son los grandes problemas en los jóvenes.
 • En las edades anteriores no hay infraestructuras ni propuestas culturales ni de ocio Por lo tanto, hay que crear un centro de referencia que tenga en cuenta las distintas edades entre la juventud y la contratación de forma directa de un dinamizador socio-cultural para impulsar proyectos culturales y de ocio participado con los jóvenes donde se fomente la igualdad, la creatividad y la sostenibilidad medioambiental.

ORAIN AMURRIO ANTE LA COVID19

Desde ORAIN AMURRIO queremos recordar a Las personas fallecidas como consecuencia de la pandemia y mostrar nuestras condolencias a familiares y amistades. También nuestro aplauso a todas las personas profesionales que han trabajado en primera línea, al voluntariado, etc. para hacer frente a la pandemia.

Frenar los contagios está suponiendo un impacto humano, social y económico muy importante. Estamos en un momento en que nada ha acabado y aunque la situación ya es compleja, habrá que hacer frente a dicha situación.

En páginas interiores podéis informaros de nuestras propuestas y acciones en el Ayuntamiento.

Orain-amurrio-diptico-covid


 

ORAIN AMURRIO kideok pandemiaren eraginez hil diren pertsona guztiak gogoratu nahi ditugu eta senideei zein lagunei doluminak adierazi nahi dizkiegu. Halaber, pandemiari aurre egiteko lanean buru-belarri aritu diren langileei, boluntarioei eta abarrei gure esker ona adierazi nahi diegu.

Kutsapenak geldiarazteak giza-eragin handia ez ezik, eragin sozial eta ekonomiko izugarria ere dakar; oraindik ere, egoerak bere horretan dirau eta, zaila den arren, aurre egin behar zaio.

Ondorengo orrialdeetan egin ditugun proposamen eta ekintzei buruzko informazioa irakurri ahal izango duzue.

Redimensionar texto-+=